Placa de Vídeo RTX 4070 O12G White NVIDIA GeForce, 12GB GDDR6X, DLSS, Ray Tracing, G-Sync - 90YV0IZ4-M0NA00

Placa de Vídeo RTX 4070 O12G White NVIDIA GeForce, 12GB GDDR6X, DLSS, Ray Tracing, G-Sync - 90YV0IZ4-M0NA00
  • Menor preço: R$ 3.999,99
  • Preço hoje: R$ 3.999,99
Menor Preço

Histórico de Preços (R$)

Ficha Técnica de:

Placa de Vídeo RTX 4070 O12G White NVIDIA GeForce, 12GB GDDR6X, DLSS, Ray Tracing, G-Sync - 90YV0IZ4-M0NA00